Husrensningar av energier, andar & ´spöken´.

Rensar hus ifrån andlig aktivitet.                                                                                                                 Ibland är dessa andar bundna till huset eller platsen som man bor på och för att kommunicera med de som lever och bor där så kan dom stöka runt, ta energi ifrån de som bor där, överföra känslor m.m. Och många som är kvar på ´fel sida´upplever jag som frustrerade, en del rädda, en del arga, en del älskar sitt ställe så mycket att dom vill inte lämna det, och många känner inte igen omgivningarna längre för att det såg ju ut på ett helt annat sätt när dom levde. 

Jag går igenom huset och tar reda på vilka som är där och vad dom vill.                                                     När dom har sagt sitt så för jag över dom till ljuset och fyller på med härliga energier.

Pris: inom en radie av 5 mil inkl reskostnad 1500kr, från 5 mil till 10 mils radie 2000kr inkl. reskostnad. 


Cleansing home from unwanted spiritual energy

Cleansing your home from spiritual activity. Sometimes these spirits bound to the house or location that you live in. And to communicate with those who lives there,  they can mess around, take  the energy away from you, to transfer emotions, etc.                                                                                 And many spirits who haven´t gone into the light, where they should be, do I experience as frustrated, some frightened, some angry etc.                                                                                                       Some love their place so much that they do not want to leave it, and many do not recognize the surroundings anymore because it looked in a quite different manner when they lived.


I go through the house and find out who's there and what they want. When they have told us their story I transfer them into the light and then fills the house/you with glorious energies.

Only in Sweden.